KLONERİ VƏ AKTİQROL
YÜKSƏKEFFEKTLİ BOYUZATMA PREPARATLARI
BU PREPARATLARI QƏBUL EDİB LAZIMİ İDMAN HƏTƏKƏTLƏRİ İLƏ MÜTƏMADİ MƏŞĞUL OLMAQLA 14 YAŞDAN 35 YAŞA QƏDƏR OĞLAN VƏ QIZLAR 6-12 SANTİMETR BOY ARTIMI ƏLDƏ EDƏ BİLƏRLƏR. TAM KURS 6 QUTUDUR.

KLONERİ - BOY UZATMA PREPARATI
QİYMƏTİ: 85 USD (DOLLAR)
DİQQƏT! 2016-CI İL, APREL AYININ 1-DƏN ENDİRİM EDİLİR
AKTİQROL VƏ KLONERİNİN BİR QUTUSUNUN
QİYMƏTİ: 75 USD (DOLLAR) 

ŞƏHƏR:  BAKI
MALIN NÖVÜ: QİDA ƏLAVƏSİ

KLONERİ - İNSANIN BOYUNUN UZADILMASI ÜÇÜN YÜKSƏK EFFEKTLİ PREPARATDIR. 


KİM DEDİ Kİ, BOY ZONASI BAĞLANIR?..

Tokioda Yaponiya Hökuməti yanında Milli Səhiyyə Departamentinin  Tədqiqatlar Laboratoriyasının  insan boyunun araşdırılması istqamətində apardığı müşahidələr müəyyən etmişdir ki, həddi-buluq yaşını keçdikdən sonra da boy artımı zonaları açıq qalır. Bu zonalar onurğa sütununda yerləşir.
    Tokio laboratoriyasının  Araşdırmalar Qrupunun baş elmi əməkdaşı doktor İçiro Kovaquçi demişdir:
   - Araşdırmalarımız zamanı bizim müşahidələrimiz göstərmişdir ki, 30 yaşa qədər gənc adamların onurğasının bel şöbəsində yerləşən qığırdaqlı toxumalardan ibarət olan fəqərəarası disklərdə yüksək plastiklik qabiliyyəti və inversion yükləmələr təsiri altında yenidən inkişaf edərək arta bilir.


...30 YAŞA QƏDƏR GƏNCLƏRDƏ BOY ARTIMINI TƏMİN ETMƏK QEYDƏ ALINMIŞDIR...

Niyə məhz inversion yükləmələr? Qravitasiyanın insanlara təsiri mübahisəsiz və şübhəsizdir.
 Qravitasiya sahəsini daimi olaraq təmin edən-ağırlıq qüvvəsi doğulduğu andan insanın onurğa sütununun əzələ, qığırdaq və sümük strukturlarını bir saniyə belə nəzarətsiz buraxmır. Hətta yuxuda bel-onurğa sütununa düşən ağırlıq-qravitasiya həddən artıq azalsa da bu mürəkkəb sistemin tam bərpası baş vermir. Bel-onurğa sütunu qravitasiya-ağırlıq baxımından insan bədəninin əsas dayaq hissəsidir. Bədənin şaquli mövqesini təmin edən böyük və kiçik əzələ qatı, ligaments, oynaqların ilə skelet, yerdə sinə və qarın boşluqlarının daxili orqanlarını saxlamaq. Bel-onurğa sütununda, bütün orqan və toxumaların, hormonal, immun sistemi və digər həyati funksiyaların özünü bərpa mexanizmlərinin nəzarət sinir mərkəzləri yerləşir.Sifarişlə boy artımı...

Bəzi gənc adamlar, ən çox da bir az yaşlanmışlar, öz boylarını artırmaq fikrinə düşürlər. Onların çoxluq təşkil edən hissəsi öz həmyaşıdlarından hündür olmaq istəyirlər. Ən çox boylarının tez inkişaf edərək uzanmasını istəyənlər 15-19 yaş arasında olanlardır. Cinsindən asılı olmayaraq gənc adamların birinci dərəcəli arzuları fiziki cazibədar görkəmə malik olmaqdır. Onun da ən başlıcası, dəyişməz olaraq boy məsələsidir. Gənc oğlan və qızların özlərini dəyərləndirməsi məsələsində də əsas meyar onların boy hündürlüyüdür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, öz həmyaşıdlarından gözə çarpacaq dərəcədə qısa boya malik olan gənc oğlan və qızlarda psixoloji və nevroloji çatışmazlıqlar olur ki, o da boy artımı zamanı geri qalmalara səbəb olur.

 

Yuxarıda bütün göstərilənlər, daha az dərəcədə olsa da, böyüklərə aid edilməlidir. Boy - daha çox metrik və həm də sosial problemdir. Təəssüf ki, böyüklər bunu dəyərləndirmirlər ya sadəcə başa düşmürlər. Bu artım adekvatlığı haqqında başqalarının fikirləri ümumiyyətlə böyümək istəyənlər tərəfindən qəbul edilməsi niyə kafi deyil. Bədən və onun fizioloji və fiziki qabiliyyətləri strukturunun biliyi olmadan artım artırmaq üçün icra edilən işlər qeyd-şərtsiz zərər gətirmək və belə hallar təəssüf ki, qeyri-adi, hətta bədən tərbiyəsi və professional idmançı, tibbi mütəxəssislər, müəllimlər arasında da ola bilər. Boy artımı zonası açıq olan erkən yaş dövrlərdə kloneri preparatını qəbul etməklə və bu proseduru effektli həyata keçirtmək üçün tez-tez aparılan məşqlər təbii olaraq əlavə 15-20 sm. artım artıra bilər. Bir az artıq yaş qruplarında 6-10 sm. əlavə boy artımı əldə etmək üçün,  asan etibarlı artım, artan inkişaf və təklif edilən üsulun effekt verməsi üçün, bakterioloji, geniş terapevtik şəfanın da təsiri var.AKTİQROL - BOY UZATMA PREPARATI
QİYMƏTİ: 85 USD (DOLLAR
DİQQƏT! 2016-CI İL, APREL AYININ 1-DƏN ENDİRİM EDİLİR 
AKTİQROL VƏ KLONERİNİN BİR QUTUSUNUN 
QİYMƏTİ: 75 USD (DOLLAR)   

ŞƏHƏR: BAKI 
MALIN NÖVÜ: QİDA ƏLAVƏSİ

 AKTİQROL - GƏNCLƏR ÜÇÜN YÜKSƏK EFFEKTLİ BOY UZATMA PREPARATIDIR.


Hündürboy olmaq istəyirəm… 

AKTIQROL-Boy uzadılması üçün yüksək effektli preparatdır. 

Adamın boy artımı bir çox faktorlarla əlaqədardır, məsələn: genetik, daxili tələbatlar, normal və keyfiyyətli qidalanma, xoş təsir bağışlayan psixi-emosional ətraf, normal hormonal balans, orqanizmdə xronoki xəstəliklərin olmamasi və bir sıra digər faktorlar ... 
Bu faktorlardan bəzilərini insan nəzarət altında saxlamaq gücünə malik deyildir, daha doğrusu, başqa cür desək, o faktorlara təsir edə bilmir. Bəziləri isə, əksinə, insan tərəfindən nizamlana bilər və nizamlanır. Bu məqsədlə də ISR pharmaceuticals Şirkətinin laboratoriyalarında, adamın boyunu uzadan, yüksəkeffektli AKTİQROL preparatı hazırlamışlar.


Adamın boyu üçün boy zonaları adlandırılan faktorlar rol oynayırlar ki, onlar da bəzən müxtəlif səbəblər təsirindən özlərini sona qədər “göstərə” bilmirlər...

Adamın boy artımına cavab verən boy zonası faktorları, hansı ki, öz növbəsində (oğlanlarda 19, qızlarda isə 17-18 ) yaşdan sonra zəifləyərək müxtəlif səbəblərin təsirindən güclərini sona qədər "göstərə" bilmirlər (pis qidalanma, vitaminlərin çatışmazlığı, anormal ekoloji şərait, xəstəliklər, müxtəlif zədələr, fərdi xüsusiyyətlər və sair), lakin bütün bunlara baxmayaraq insanda boy artımı üçün ehtiyat və potensial qalır. Hər bir adamda bu ehtiyat və potensial fərdi olur, (orta hesabla 7-dən 12 sm-dək.), qətiyyətlə demək olar ki, hər bir insanda bu potensial 35 yaşa qədər saxlanılır!


Endokrinologiya sahəsi üzrə elmi kəşflərin son nəticələrinə görə, skelet sümüklərinin boyatma qığırdaq zonalarının inkişaf mərhələsi məhz 35 yaşa qədər açıq qalır.

Elmi axtarışlara, eksperimentlərə, müxtəlif ölkələrin bir sıra alimlərinin və laboratoriyalarının təcrübələrinə əsaslanaraq ISR pharmaceuticals Şirkətinin laboratoriyasında kapsul formasında, 14-35 yaşlarında oğlan və ya qızların boy artımını təbii olaraq stimullaşdırması nəzərdə tutulan 100% təbii AKTİQROL preparatı hazırlanmışdır. ISR pharmaceuticals şirkətinin mütəxəssisləri illər boyu yüzlərlə kombinasiyalı eksperimentlər keçirmiş, insanın boyunu artıra bilən və bununla bağlı bütün kriteriyalara cavab verən bir formula tapılmamışdır. AKTİQROL preparatının qəbulu-məhz sizin boyunuzu boy potensialınızın imkanları daxilində boyunuzu uzatmağa qadirdir...

AKTIQROL – Təbii tərkibə malik olan Unikal bir elmi tapıntıdır. Bu preparat boyunuzun yenidən artmasına start verən unikal komponentlərdən ibarətdir. Preparat real boy artımını təmin edən nadir tapılan müalicəvi otların cövhəri ilə yanaşı, amin turşuları, vitaminlər, minerallar və mikroelementləri özündə cəmləşdirir.
Boy – insanın həyat fəaliyyətinin vacib proseslərindən biridir. Onun müntəzəm inkişafında aparıcı rol endokrin sisteminin üzərinə düşür. Boyatma prosesi bir çox hormonların – birinci növbədə somatotrop hormonunun və eləcə də insulin, tireoid və cinsiyyət, qlükokortikoidlər hormonlarının biləvasitə təsiri altında irəli gedir.Boy – insanın həyat fəaliyyətinin vacib proseslərindən biridir. Onun müntəzəm inkişafında aparıcı rol endokrin sisteminin üzərinə düşür.

Boyatma prosesi bir çox hormonların – birinci növbədə somatotrop hormonunun və eləcə də insulin, tireoid və cinsiyyət, qlükokortikoidlər hormonlarının biləvasitə təsiri altında irəli gedir.

Orqanizm sərbəst formada lazımi komponentlərin yalnız müəyyən miqdarını idxal edir. Qalan hissələri isə qida və qida əlavələri vasitəsilə mənimsənilir. Çox zaman lazımi qida əlavələri başqa uzaq ölkələrdə istehsal edildiyi üçün qiyməti baha başa gəldiyindən və digər səbəblərdən əldə olunması mümkünsüz olur.


AKTİQROL preparatını qəbul etdikdə orqanizmdə sümüklərdə, qığırdaqlarda, birləşmələrdə və əzələlərdə zülal sintezi sürətlənir, bir çox fermentlərin aktivliyi yüksəlir, hüceyrə membranası vasitəsilə amin turşularının hüceyrədaxili hərəkəti tezləşir, zülal katabolizmi azalır ki, nəticədə normal azot balansı təmin olunur. Bütün bunların müqabilində də boy artımı baş verir. Bu preparat 12-35 yaş arasında oğlan və qızların orqanizmində boy sümük və qığırdaq toxumalarının əlavə olaraq inkişafını təmin edir.

Boy – insanın həyat fəaliyyətinin vacib proseslərindən biridir. Onun müntəzəm inkişafında aparıcı rol endokrin sisteminin üzərinə düşür.


Рейтинг@Mail.ru sayğac sayğac azTOP.az WaP.AzDa.Biz