NƏBZLƏ DƏQİQ MÜAYİNƏ,
TƏBİİ YOLLA UĞURLU MÜALİCƏ
BÜTÜN XƏSTƏLİKLƏRİN VƏ XÜSUSİLƏ ONURĞA PROBLEMLƏRİNİN UĞURLA ARADAN QALDIRILMASINƏBZİ TUTMAQLA DƏQİQ DİAQNOSTİKA, TƏBİİ ÜSULLARLA UĞURLU MÜALİCƏ
DƏQİQ DİAQNOZ UĞURLU MÜALİCƏNİN 50 FAİZİ DEMƏKDİR { HİPPOKRAT }

Pasiyentin nəbzini tutmaqla onun orqanizminin hər hansı bir nahiyəsində cərəyan edən patoloji proseslərin dəqiqliklə müəyyən edilməsi, yəni daxili orqanlarda mövcud olan xəstəliklərin diaqnoz edilməsi və xəstəliklərin “TİBET” Şərq təbabətinin illərlə sınanılmış təbii üsulları ilə uğurlu müalicəsi. Məsələn: Ürəkdə-taxikardiya, bradikardiya, stenokardiya, ateroskleroz, yüksək və aşağı qan təzyiqi; Ağ ciyərdə-soyuqlamalar, pnevmaniya, bəlğəm çöküntüsü, bronxit, bronxial astma; Qara ciyərdə-piyli distrofiya, böyümə, xroniki sarılıq, struktur dəyişikliyi; Mədədə-qastrit, turşuluğun çoxluğu, yara; Bağırsaqlarda-kolit, disbakterioz, ishal, qəbizlik, erroziyalar, qurd; Öd kisəsinin qatılaşması, qalınlaşması, qumlar, daşlar; Dalaq və mədəaltı vəzdə-patologiya, şəkərə meyillilik; Böyrəkdə-soyuqlama, duz, daş, zülal; Prostat vəzi-prostatit, adenoma, cinsi zəiflik; Onurğada-osteoxondroz, radikulit.

Diaqnoz və müalicəni Asiyada müvafiq kurslar keçərək qırmızı diploma layiq görülmüş Əjdər Əlizadə həyata keçirir. Ünvan: QARAÇUXUR qəsəbəsi, "RAHAT" Marketin yanı, 47-ci poçt şöbəsinin bir otağı.
Telefon: (050) 396 4909; (070) 647 1150 

 QEYD; ONURĞA SÜTUNUNUN XƏSTƏLİKLƏRİ-OSTEOXONDROZ, RADİKULİT, OTURAQ SİNİRİNİN NEVRALGİYAS I , SEKSUAL SFERA NİZAMLAYICISININ AKULA FƏQƏRƏLƏRİNDƏN HAZIRLANMIŞ MÜALİCƏVİ MAZLARDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ VİBRO MASSAJLA UĞURLU MÜALİCƏ EDİLMƏSİ. 

ŞƏRQ TƏBABƏTİNDƏ TƏTBİQ EDİLƏN DİAQNOSTİKA NÖVLƏRİ

1. NƏBZLƏ DİAQNOSTİKA

   Nəbzlə diaqnostikanın aparılması:

Nəbzlə diaqnostika elminin qaydalarına uyğun olaraq pasiyentin diaqnostikaya hazırlanması, nəbzlə diaqnostikanın aparılması, nəbzi yoxlamaqla xəstəliklərin təyin edilməsi 
Qədim Çin təbabətinə görə hər hansı bir xəstəlik, fiziki və ya ruhi, hansı ki, fizioloji faktorlara söykənir, mütləq nəbzin müvafiq meridianında özünü göstərir, hətta qaydalara əsasən, keçmişdə olmuşsa və olmağa hazırlaşırsa belə. Təcrübəli həkim nəbzi analiz edərkən nəinki meridianlarda enerjinin normadan çox və ya az olmasını müəyyən edir, hətta xəstəliyin harada yerləşməsini, görkəmini, ciddiliyini, müddətini və yaranma səbəbini dəqiqliklə aşkar edir. Nəbzlə diaqnostikanın aparılmasının başlıca məqsədi xəstəliyin səbəbinin müəyyən edilməsi: enerjinin, qanin çox ve az olmasi, 'in' ve 'yan'in bərabərliyinin pozulmasi və ya onlardan birinin digərini üstələməsi, bədənin patogenetik və bioklimatik enerji ilə dolu və boş olması, daxili bərk və boş orqanların normal və ya patoloji vəziyyətdə olması, xəstəliyin harada (dərində və ya dayazda) yerləşməsi, tez və ya gecsaqalan olmasını ortaya çıxarmaqdır. 
________________________________________________________________________________________________________

2. GÖZƏ BAXMAQLA DİAQNOSTİKA-İRİDODİAQNOSTİKA

İnsanın və hər hansı bir canlının gözunun göy qurşağını xatırladan qişasında-yəni qarasında daxili orqanların işarələri mövcuddur. Xüsusi cihazlarla onlari müşahidə edən mütəxəssislər asanliqla orqanizmdə cərəyan edən patoloji prosesləri aşkar edə bilirlər.
________________________________________________________________________________________________________

3. SİFƏTƏ-ÜZƏ BAXMAQLA DİAQNOSTİKA

Şəkildə göründüyü kimi insanın üz nahiyyəsindəəyyən sahələr birbaşa daxili orqanlarla əlaqədardır. Belə ki, üzün hər hansı bir nahiyyəsində qızartı, göyərti, şişkinliklər və yaralar əmələ gələrsə, onun göstərilən daxili orqanla əlaqədar olması güman edilə bilər.
_______________________________________________________________________________________________________

4. ƏL DIRNAQLARINA BAXMAQLA DİAQNOSTİKA

Mütəxəssislər insanın əl dırnaqlarının quruluşuna-yəni: enli və ya ensislityinə; nazik və ya qalınlığına; uzun və ya gödəkliyinə; dərnağın dibində yerləşən ayparaların kiçik və ya böyüklüyünə; kövrək və ya elastikliyinə; düz və ya qabarıqlığına görə orqanizmdə olan xəstəlikləri asaniıqla müəyyən edirlər.
________________________________________________________________________________________________________

5. PASİYENTİN DİLİNƏ BAXMAQLA DİAQNOZUN TƏYİN EDİLMƏSİAşağıda müxtəlif nahiyyələrində xəstəliyi olan pasiyentlərin dillərinin təsvirini əks etdirən fotolar göstərilmişdir.
  
________________________________________________________________________________________________________


6. DODAĞA BAXMAQLA DİAQNOZUN TƏYİNİ:

Aşağıda müxtəlif nahiyyələrində xəstəliyi olan pasiyentlərin dodaqlarının təsvirini əks etdirən fotolar göstərilmişdir
________________________________________________________________________________________________________

Nəbzi yoxlamaqla xəstəliklərin təyin edilməsi :

Ağ ciyərlər və yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri :


Ağ ciyərlərdə çöküntülər. Gecə qızdırmaları ilə xarakterizə olunan dəyişikliklər, Yuxarı nəfəs yollarında çirəkənləmələr, Bərkimə ilə müşahidə olunan pnevmaniya, Bronxit, Astma, Plevrit. Bakterial yoluxmalar, Tranvit, Soyuqlamalar, Ağ ciyər qanaxması, Alveoit, Soyuqluq və quruluq, Quru plevrit, Nəfəslə əlaqəli plevrit, Nəfəsin çətinləşməsi, Quru öskürək, Səsin xırıldaması, Enfizema.

Ürək və damar xəstəlikləri :


Bradikardiya, HİS dəstəsinin aşağı qanadının blokadası, Miokardın şişkinleşməsi, Bədxüsusiyyətli yüksək arterial təzyiq, Xolesterinin yüksəlməsi, Endokardit, Mənəmlik iddiası, Rəqiblik ruhu, Hirs, Yüksək qan təzyiqi, Depressiya, Qorxu, Həyəcan, Taxikardiya, Ekstrasistolların çoxalması, Sinus aritmiyası:

Mədə xəstəlikləri :


Mədədə enerji çoxdur, Enerji zəifdir, Xroniki həzm pozğunluğu, Mədədə ama mövcudluğu, Hipoxloridriya (duz turşusunun azlığı), Diabeönü vəziyyət, Hiperosid vəziyyət, Pis həzmetmə fonunda yaxşı iştaha, Qastrit, Yüksək turşuluq fonunda həzm pozğunluğu, Mədə yarası, Güclənmiş mədə peristaltikası, Mədə nevrozu, Daimi olmayan iştaha, Uzanmış mədə, Pilorik sfinkter stenozu, Mədənin dibində qaz yığılması, Mədənin daralması.

Dalaq və mədəaltı vəz xəstəlikləri :


Dalağın böyüməsi, Meqalnahiyəli anemiya, Astit, Limfatik Damarların keçməzliyi ucbatından şişmələr, Splenit, Iteloid leykomiya, Qanaxmalara meyllilik, Böyümüş yumşaq dalaq, Hepatosplenomeqaliya, Dalaq nahiyyəsində naməlum ağrilar, İmmunitet aşağıdır, Malyariya.

Qara ciyər xəstəlikleri :


Qara ciyərin piyli distrofiyası, Qara ciyər ölçülərinin böyüməsi (hepatomeqaliya), Hepatit B, Çoxsaylı miomalar, Xolesterin yüksəlib, Piylənmə, Hipertoniya, Libido azalıb, Hepatit A, Sarılıq, Mononikleoz, Qanaxma, Dərinləşmiş hirs və nifrət, Xroniki yorğunluq sindromu, Qara ciyər fermentlər hazırlamır, Qara ciyər hüceyrələri tutumunun kiçilməsi, Serrotik dəyişikliklər, Hepatit C, Porqalik hipertenziya.

Öd və öd yollarının xəstəlikləri :


Ləng öd kisəsi, Öddə enerji çoxdur, Öd kisəsində daş, Yayılmış sarılıq, Xolesistit, Öd şirəsi çoxdur, Yüksək turşuluq fonunda həzm pozğunluğu, Duodenal yara, Ürəkbulanma, Qusma, Ödün şirəsi azdır, Öd kisesi çixarilib, Öd kisəsinin spazmı, Öd kisəsi formasını dəyişib.

Nazik bağırsağın xəstəlikləri :


Çoxlu çirk, Həzm ləngiyir, Həzm olunmamış piy qalıqları, Piyli diareya, Enterit, Onikibarmaq bağırsaq yarası, Xroniki dizenteriya, Güclenmiş peristaltika, Ara-sıra keçməzlik, Bağırsaq divarlarının nazilməsi, Malabsorbsiya.

Yoğun bağırsağın xəstəlikləri :


Yoğun bağırsaqda çirk, Parazit qurdlar, Amebeaz, Şişlər, Amebeomalar, Yoğun bağırsaqda enerji çoxdur, Kolit, Divertikulit, Dizenteriya, Appendisit, Babasil, Poliplər, Bağırsaqda səpki sindromu, Qəbizlik, Qaz, Divertikulez, Çatlar.

Böyrək və sidik yollarının xəstəlikləri :


Diabet, Hipertoniya, Polikistozlu böyrək, Hidronefroz, Qlükozuriya, Kalsi kristallaşması, Kəskin qlomerulonefrit, Pielonefrit, Hipertenziya, Əvəlik turşusu duzlarının kristallaşması, Böyrək nahiyyəsində burucu ağrılar, Oliquriya, Anuriya, Yorulmalar, Bel kəmərində ağrılar, Böyrekdə soyuqluq, Daşlaşmış böyrək, Fosfaturiya, Zülal.

Sidik kisəsinin xəstəlikləri:

Hialin silindrlər (sidik kisəsində çirk), Albuminuriya (proteinuriya), Poliuriya, Diabet, Sidik bulanıqdır, Spermaturiya, Sistit, Sidik yandırır, Tünd sarı sidik, Hepatit (bilirubinuriya), Sidik turşdur, Hematuriya (sidikdə qan), Sidiyin miqdarı cüzidir, Sidik soyuqdur, Böyrəklər zəifdir, Sidiyi saxlamamaq.

Perikard (ür
ək pərdəsi) xəstəlikləri :Həyəcan, narahatliq, qorxu, qəm, qüssə. Konstriktiv perikardit, perikardit, hirs, nifrət. Ətrafdakıların istək və məhəbbətinin olmamasını zənn etmək. Özünü tərk edilmiş sanmaq. Mənsubiyyətə baqlılıq, xəsislik. Hakimliyə can atma.

Üçqat qızdırıcı (qan, enerji və oksigen dövriyyəsi) xəstəlikləri :

Həyat gücü pis dövr edir: Hafizə qoruyucusu pis dövr edir: Baş dərisi və burun soyuqdur. Bağırsaq yuyucusu pis dövr edir: Əllər soyuqdur, içi tərləyir. Seksual sfera tənzimləyicisi pis dövr edir: Ayaqlar soyuqdur, seksual sferanın funksional pozğunluğu.

Bütün yuxarıda göst
ərilən xəstəliklər nəbzlə diaqnoz yolu iləəyyən edilir və xalq təbabətinin unikal və sınanılmış reseptleri ilə-otlar, çiçekler, arı məhsulları, eliksirlər, balzamlar və sair müalicə olunur. Nəbzlə diaqnostika və müalicəni- Nəbzlə diaqnostika mütəxəssisi və Xalq təbabəti şəfavericisi, Asiyada müvafiq kurslar keçərək qırmızı diplom almış- Əjdər Cəbrayıl oğlu Əlizadə həyata keçirir. Diaqnoz təyin edilməsinin dəyəri 10 AZN. Müalicə razılaşma yolu ilə.

Müayinə və müalicə üçün nüsxələrin yazılması bu ünvanda həyata keçirilir: Bakı, Qaraçuxur qəsəbəsi, ("RAHAT" Marketin yanı), 47-ci poçt şöbəsinin bir otağı. Telefon: (050) 396 49 09 ; (070) 647 11 50

 

sayğac sayğac AzTop.in azTOP.az